• RSS
  • Delicious
  • DIGG
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Gospodarka online

finanse oraz biznes

Kapitalizm przedmonopolistyczny

Posted by admin On sty - 15 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka6.jpg

Zapoczątkowany przez rewolucję przemysłową u schyłku XVIII w. okres dominacji kapitalistycznych stosunków produkcji cechowała niezwykle szybka ekspansja produkcji przemysłowej, oparta na wzroście zatrudnienia, przede wszystkim zaś na wzroście wydajności pracy związanym z mechanizacją procesów wytwórczych. Siłą napędową tego rozwoju była wolna od ograniczeń feudalnych i cechowych konkurencja między kapitalistami w dążeniu do maksymalizacji zysków. Wprawdzie różniła się ona od wyidealizowanego modelu konkurencji zapewniającej optymalną alokację czynników produkcji, który burżuazja wykorzystywała w walce przeciwko wszelkim ograniczeniom swobody działalności gospodarczej, można jednak […]

kombatanci

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia19.jpg

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi otrzymują świadczenia stosownie do przepisów o zaopatrzeniu tych inwalidów. Kombatanci (osoby uprawnione) mają prawo do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat (mężczyźni) i 55 lat (kobiety), o ile posiadają wymagany okres zatrudnienia. Okresy wymienione w ustawie zalicza się w wymiarze podwójnym do okresu, od którego zależy przyznanie emerytury (renty) na zasadach określonych w ustawie o rewaloryzacji emerytur i rent z 1991 r. Kombatantom i osobom uprawnionym pobierającym emeryturę (rentę) przysługuje dodatek kombatancki w […]

Katastrofy czy ewolucja

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes19.jpg

Jerzy de Cuvier był właściwie biologiem. To on uczynił anatomię porównawczą podstawą zoologii i dał początek nowoczesnej paleontologii kręgowców. Któregoś dnia Cuvier badał w towarzystwie swego współpracownika, Aleksandra Brongniarta, skamieliny oraz warunki, w jakich spoczywały one w Niecce Paryskiej, tam mniej więcej, gdzie wznosi się wzgórze Montmartru. Doszedł przy tym do przekonania, że formacje Niecki osadziły się w wielkiej zatoce morskiej lub w jeziorze. Z ostro zarysowanych linii granicznych między osadami kredy a plastyczną gliną starszego trzeciorzędu, z glin, piasków […]

Inwalidztwo

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia10.jpg

W razie inwalidztwa żołnierzowi przysługuje renta inwalidzka. Inwalidztwo może być związane ze służbą lub nie związane. Definicja inwalidztwa w tym systemie jest odmienna niż w ubezpieczeniu społecznym. Inwalidztwo polega na stałym lub długotrwałym naruszeniu sprawności organizmu w czasie pełnienia służby, a także po zwolnieniu w ciągu 18 miesięcy, jeśli jest następstwem urazów (chorób) doznanych w czasie służby, lub w ciągu 3 lat, jeśli jest następstwem wypadku (choroby) w związku z pełnieniem czynnej służby albo w związku ze szczególnymi właściwościami (warunkami) […]

Grawitometryczne poszukiwania zloz

Posted by admin On gru - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca5.jpg

Do grawimetrycznych poszukiwań złóż, a więc znalezienia lokalnych anomalii grawimetrycznych, wystarczy względny pomiar siły przyciągania. Geofizyk posługuje się w tym celu wagą skręceń, skonstruowaną w roku 1906 przez węgierskiego fizyka Rolanda Eótvosa. Jest to nieskomplikowany przyrząd, przypominający budową wagę magnetyczną. Na cienkim drucie wisi dźwignia wagi, zaś na jej obu końcach umocowane są dwa jednakowe ciężarki. Jeśli w ziemi zalegają masywy skalne, które są w porównaniu z ich otoczeniem cięższe lub lżejsze, na ciężarki działają anormalne siły powszechnego ciążenia, wytrącające […]